Naturlig ventilasjon skjer ved naturlige åpninger i boligen. Åpninger kan være ventiler og utettheter i boligen. Boligen puster selv og skifter ut luften.

Behovet for rengjøring og vedlikehold er ikke så stort. Lett tilkomst gjør det enkelt å rengjøre selv. En bør sjekke regelmessig at nettingen er hel inne i ventilen, for å unngå at dyr og innsekt kommer inn.