Inneklima er viktig for å kunne beholde en god helse. I ventilasjonskanalene samles støv, urenheter og fett som igjen er grobunn for sopp og råte. Sopp og råte i inneklima er helsefarlig og kan gi ulike luftveisykdommer, allergi, astma og eksem.


Støvpartikler blandet i tekstilpartikler og fett, gir god næring til branntilløp.
Et ventilasjonsanlegg som ikke vedlikeholdes, fører også til redusert kapasitet i anlegget som igjen gir økte strømutgifter.

Ventilasjonsanlegg bør rengjøres og vedlikeholdes regelmessig. Leverandørene for slike anlegg anbefaler rengjøring av kanalene hvert 4-5 år og inspeksjon og sjekk en gang pr. år.  Vedlikehold av ventilasjonsanlegget er nødvendig for å kunne oppnå et godt inneklima og holder mikroorganismer til et minimum.

Renere Luft rengjør med en roterende børste i kanalene og vakuum som suger kanalene rene. Metoden er sikker og miljøvennlig. Før rengjøringen starter, blir et kamera på kabel kjø,rt gjennom kanalene for å danne seg et grunnlag for jobben. Etter rengjøring, blir kanalene inspisert med kamera, for dokumentasjon. 

Et vedlikeholdt og rent ventilasjonsanlegg er mer effektiv og varer lengre.