Balansert ventilasjon drar ut luften fra alle rom gjennom luftspalter i dører / åpninger eller direkte fra en ventil i rommet. Luften går så gjennom en varmeveksler i et aggregat, som tar vare på varmen, før luften blir blåst ut av huset. Den nye luften blir varmet opp i varmeveksleren før den blir blåst inn i boligen. Ventilasjonssystemet sørger for at det er balanse mellom inn -og utluft. De mest vanlige regulatorene skifter ut luften i boligen fra en gang i halvtimen til en gang per tiende minutt.

Vedlikehold og tilsyn er helt avgjørende for å beholde god luftkvalitet i boligen. Forringing av luftkvaliteten kan skyldes feil ved installering, men ofte er manglende vedlikehold årsaken. Det anbefales at eier av ventilasjonssystemet leser bruks og vedligeholdsmanual og følger denne.

Sjekk komponenter og hør etter ulyder i aggregatet. Bytt filter og støvsug inne i aggregatet minst en gang i året. Se over ventiler og rengjør. Spesielt viktig er filterbytte, i.o.m. at forurensing og naturens egne produkter (ozon, muggsopp) vokser på støvet i filteret og avgir giftstoffer direkte inn i boligen. De samme enzymene og muggsopp trives på støvet inne i luftkanalene, og det anbefales derfor rengjøring av disse hvert tredje til femte år.

Renere Luft inspiserer aggregat, rengjør ventilene, ventilasjonskanalene og aggregat.
Det er viktig med åpne kanaler og et rent aggregat for å kunne transportere ut brukt luft og tilføre ny ren luft.

Konsekvenser ved manglende ettersyn:
--> Høg luftfuktighet.
--> Mer svevestøv.
--> Mer CO2.
--> Mer gasser.
--> Unødvendig slitasje på aggregatet.

Godt inneklima virker positivt på helsen vår. Svevestøv, mer enn 1000ppm CO2, avgasser og høy luftfuktighet kan utvikle seg til luftsykdommer, allergi, astma og hodepine.