Mekanisk ventilasjon har enten et aggregat eller punktavtrekk. Luften blir sugd ut av boligen gjennom veggventil eller takhatt og dratt inn gjennom utettheter.
Boligen blir utrustet med en vifte på kjøkken og våtrom. 
Enkelte boliger har et aggregat, som drar ut luft fra utvalgte rom i boligen.

Regelmessig vedlikehold og tilsyn er nødvendig. Sjekk komponenter og hør etter ulyder i aggregatet. Støvsuge/gjør rent inne i aggregatet en gang i året. Se over ventiler og rengjør.
Renere Luft inspiserer aggregat. Vi rengjør ventilasjonskanalene, ventilene og aggregat.
Det er viktig med åpne kanaler og et rent aggregat for å kunne transportere ut brukt luft.

Konsekvenser ved manglende ettersyn:
--> Høg luftfuktighet.
--> Mer svevestøv.
--> Mer CO2.
--> Mer gasser.
--> Unødvendig slitasje på aggregatet.

Godt inneklima virker positivt på helsen vår. Svevestøv, mer enn 1000ppm CO2, avgasser og høy luftfuktighet kan utvikle seg til luftsykdommer, allergi, astma og hodepine.

Etter byggekrav fra Tek 10, har boligene blitt så tette at mekanisk ventilasjon vil skape vakuum i boligen. Balansert ventilasjon ivaretar dette.