Tørrisblåsing fjerner enkelt olje, fett, blekk, lim, sot, tjære, mose, alger, sopp, grafitti og andre uønskede typer belegg, uten å skade den originale overflaten. 

Man kan også rengjøre elektriske komponenter med spenning på, uten å skade disse. Tørris leder ikke strøm. Dette innebærer minimal demontering før rengjøring.

Overflater som blir rengjort med tørris, blir desinfisert og sterile.

 

Rengjøring av:
•Bysser og kjøkken
•Mat og fettfjerning storkjøkken
•Rustfjerning
•Malingsfjerning
•Branrestaurering av treverk og stein samt betong
•Fasaderengjøring der sekundæravfall må minimeres
•Fjerning av bunnstoff på båter
•Elektriske komponenter og trafo

 

 Reduserer tid og kostnader

• Siden tørrispellets går direkte fra fast stoff til gass, blir etterarbeid som tørking og oppsamling av blåsemedium overflødig 
• Kan brukes på ømfintlige overflater
• Unngår bruk av kjemikalier 

• Ingen sliping av overflaten
• Demontering av komponenter for blåsing kan i mange tilfeller unngås
• Tørrisblåsing etterlater ikke annet avfall enn det avblåste materialet