Ventilasjonen i våre hjem skal følge visse krav for å sikre vår komfort og helse.

 • Det skal være nok luft. O2
 • CO2 Skal ikke overstige 1000 ppm.
 • Ventilere ut gasser. (Møbler, innredning, ting og tang i hus avgir gasser.)
 • Transportere ut svevestøv.
 • Tar ut kondens.
 • Lavt lydnivå.
 • Regulerbart ihht behov.
 • Økonomisk drift

Støv samles i ventilasjonskanaler. Det anbefaler rengjøring hvert 4-5år. Renere Luft rengjør ventilasjonskanaler, aggregat og inspiserer aggregatet.
Et rent ventilasjonsanlegg:

 • Reduserer svevestøv i boligen.
 • Tar ut kondens mer effektiv.
 • Fjerner CO2 og gasser mer effektiv.
 • Gir mer ren luft O2 i boligen
 • Mer nøyaktig ved regulering.
 • Gir mindre støy.
 • Mer økonomisk i drift og varer lenger.