Her var vi på en flermannsbolig i Ålesund. 
Ventilasjonen sammen med boligen er 10 år. 
Det er godt å vite at kanalene og viftene er rene og i orden.