Bevist mannskap om inneklima, ønsker betre inneklima. Hvordan er det ombord i deres båt?
Ta kontakt å be om tilbud😊